Anderhalfverdieners

De anderhalf-verdieners vormen het meest voorkomende verdienerstype. Bij hen werkt de een voltijd en de ander deeltijd.


Anderhalfverdieners

Share This