Complimentje!

Gapen zien we vaak als een teken van verveling maar het duidt ook op iets anders. Hoe sneller we meegeeuwen, hoe meer we ons op ons gemak voelen bij anderen.


Geeuwen

Share This