Het leven na een loverboy

Het leven na een loverboy

Hoe ziet je leven eruit als je het slachtoffer bent geweest van een loverboy? In het boek Fier en verder vertellen 33 meiden hoe het nu met hen gaat.

De meiden, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, hebben allemaal een van de zorgprogramma’s van Fier gevolgd. Fier is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De meiden in het boek zijn slachtoffers van loverboys en kregen te maken met gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld of ze kampen met de gevolgen van (vroegkinderlijke) traumatisering. Voor dit onderzoek is ook een aantal van de ouders ondervraagd.

Veel problemen
De meiden die bij Asja, Zahir en Metta (de drie landelijk werkende voorzieningen van Fier voor jongeren) worden opgenomen hebben in hun jonge leven al veel narigheid meegemaakt. Hun actuele problemen zijn het topje van de ijsberg. Sommigen zijn al jong uit huis geplaatst. Anderen woonden thuis maar werden verwaarloosd doordat de ouders zelf problemen hadden. Er zijn meiden bij met goedwillende maar onmachtige ouders: ouders met een verslaving, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Een deel van de meiden komt uit vluchtelingengezinnen en heeft ouders die zeer getraumatiseerd zijn. Ieder meisje, iedere jonge vrouw heeft een geschiedenis.

Zorg
De meiden die bij Fier komen, worden uit huis geplaatst. Dat is een grote uitdaging, niet alleen voor de meiden en hun ouders maar ook voor de hulpverlening. Fier wil de spiraal van problemen en traumatische gebeurtenissen doorbreken en heeft als doel: het verschil maken voor de meiden en hun ouders. Het boek Fier en verder laat zien dat de meiden meer zijn dan hun problemen en laat zien hoe belangrijk vervolgzorg is.

Hulp
Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.

Fier en verder
Door: Shenna Werson, Francien Lamers, Marieke van der Pers, Anke van Dijke
ISBN: 9789088505911
Aantal pagina’s: 232
Prijs: € 23.90

Fotocredits: voordelachvaneenkind.nl

Share This