Levensbestendige woning

Levensbestendige woning

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking verandert in de komende decennia drastisch door de ontgroening en de vergrijzing. De piek van vergrijzing wordt verwacht rond 2040. Daarna zal de bevolkingstoename omslaan in een bevolkingsafname.

Individuele verschillen

De ene oudere is de andere niet. Voor iedereen neemt de hulpbehoefte toe met de jaren, maar er zijn grote individuele verschillen. Zogenaamde kwetsbare ouderen in een thuissituatie hebben ondersteuning nodig en die komt vaak van een mantelzorger. Veel mantelzorgers zijn zelf op leeftijd en zwaar belast. Respijtzorg krijgt meer aandacht. Dit is bedoeld voor mantelzorgers zodat zij de zorgtaken tijdelijk aan een ander kunnen overlaten.

Aanpassen woning

De overheid moet met een visie komen op wonen, welzijn en zorg. De komende vijf jaar krijgen jaarlijks 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 cliënten in de GGZ, met een lagere zorgindicatie, geen toegang meer tot intramuraal verblijf. Aanpassingen aan woningen kunnen niet zo snel worden doorgevoerd omdat herbestemming en renovatie tijd vergt.

Er is een onderscheid tussen de sociale huursector, de particuliere huursector en de koopsector. Elk segment vraagt een eigen aanpak waar het gaat om het levensloopgeschikt maken van woningen. Appartementen en flats zijn in principe al redelijk levensloopgeschikt. Bij eengezinswoningen is dat vaak ingewikkelder omdat er sprake is van meer woonlagen.

Liften

levenbestendige woning met lift - planetfem

Aanpassingen zijn voor vele situaties mogelijk. Om woonlagen te overbruggen zijn trapliften voor iedere trap mogelijk of plateauliften voor rolstoelgebruikers. Sanitair en keukens kunnen rolstoelbestendig worden gemaakt. Ook in de thuiszorg wordt ICT steeds vaker ingezet en domotica. Huiselijke elektronica kunnen het zelfstandig wonen vergemakkelijken. Ze zijn gericht op veiligheid, maar bijvoorbeeld ook op sociale participatie.

De financiering van voorzieningen is dikwijls het probleem. Veel gemeenten hanteren strenge criteria rond de Wmo, waardoor de mensen die wel een woningaanpassing nodig hebben, geen gebruik kunnen maken van de regeling. Een mogelijke financieringsbron voor eigenaar-bewoners is de Blijverslening voor woningaanpassingen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Dit is een leeftijdsonafhankelijke hypotheek met lage rente. 

Share This